Жуан дауысты дыбыстар сиыр

 

 

 

 

р ара (сиыр, жылы). Гласные делятся на: Дауыстылар: Жуан. Х. твёрдые гласные — тлд кейн жиырылуы арылы жасалатын дауыстылар: а, о, у т.б. 19. осы сиырды берген берекес болан. 6. Адийхан Рамазан, Павлодар облысы, Екбастз аласы, дайкл орта мектебн аза тл мен дебиет малм Сабаты масаты: Блмдлг: Жуан дауыстылар туралы тснк беру.Сйлем шнен жуан дауыстыларды таба блуге йрету.Трт тлк туралы малмат беру арылы,малдарды адам мрне пайдасын ындыру. Жшке. Маыстау облысы Жаазен аласы «13 жалпы блм беретн бастауыш мектеп» мемлекеттк мекемес 1 «В» сынып малм Итемгенова Санимайды ыса мерзмд жоспарыАна тл Сабаты та Жуан дауысты дыбыс жне жшке дауысты дыбыс болып.Ал балалар осы трт тлкт бр сиыр малыны андай пайдасы бар? — Ет, ст таам. Жуан жне жшке дауыстылар.Ауа кпеден еш кедергсз шыып, ннен ана тратын дыбыстарды дауысты дыбыстар деймз. Файл дауысты дыбыстар емлес.doc для материала по дисциплинам Администрации, в разделе Разработки уроков, Методические и учебные материалы Жуан дауысты дыбыстардан тратын сзд крсетз.Дауыссыз дыбыстар неше топа блнетнн анытаыз 28.4kb. Дауысты дыбыс жуан, жшке.Жуан жне жшке дауысты дыбыстарды блп жазады. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар: а, , е, и, о, , , , у, ы, , э Дауысты дыбыс тл, жа жне ернн атысына арай жуан жне жшке, ашы жне ыса, ерндк жне езулк болып жктелед . Жшке буынды сздер атарын крсетз: а/ сынып, парта в/дптер, алам с/ мереке, блм д/ыркйек, оырау е/ ктап, оушы Я,Маширова Зоя Куандыковна работаю в этой школе с1993 года.

Преподаю в начальных классах.Мне нравится работать с детьми. озы.

ошаандар. (тл лгер арай созылу арылы жасалады). B) ата, нд, я. Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету. (а, о, , ы). Сиыр. Коллектив в нашей школе большой и дружны Атбе аласы. Сиыр малы туралы тснктерн кеейту. Тл лгер карай созылу арылы жасалан дауысты дыбыстарды жшке дауысты дыбыстар деп атаймыз.Сый да бар, Бал да жо Сыр да бар, Тал да жо. Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстарды ата.Туыланнан кейн алашы 2 3 аптада. Сыныбы: 1 «» Пн:ана тл. Сиыр туралы тснк беру. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз. Жуан дауысты дыбыстар.Сиыр. Балмаганбетова Нуршат Сакиевна 24 лингвистикалы мектеп- гимназия Атбе аласы Пн аза тл Таырыбы Дауысты дыбыстар. Блмдлг: «Сиыр» лен мазмнын таныстыру. Благодар орта мектеб Бастауыш класс малм Ахаева Бакыт Шаяхметовна Сауат ашу 1 - сынып Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар. Яни бз бгн жуан дауысты дыбыстармен танысамыз Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады.Мнезм жайлы сиырмын, Байлыымын бр йд. Жалпы масаты: Сиыр туралы жыра тоталып,пайдасы жннде тснк беру. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед. Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. 1.Блмдлк: Тлмздег дыбыстарды, соны шндег дауысты дыбыстарды жктелун оушыларды здерн атыстыра отырып тсндру.2. Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстар мыналар: а, о, , ы, у. Тист бааларын ою. Ботаан 3 саба Жылы.Жаттыу жмысы 6 саба А бзау. Дыбыс дауысты жне дауыссыз болып екге блнед.аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар.Бериккалиева Лидия Куанышбековна. Малм: Маширова Зоя Сабаты таырыбы: Сиыр. А бзау. » Дыбыстар. Дамытушылыы: Оушыларды еркн сйлеун,мнерлеп оуын стаздар лем, Мектеп стаздарыны лем, малмдер сайты Автор: Джолдыбаева Дания Аймханызы Бастауыш сынып малм "7 ОМ МДШО" КММ Сиыр. Жаылтпаш, маалдар, ырым-тыйымдар айту, маынасын ашу Дауысты дыбыстар. Оны стнен р трл таамдар алынады. Дауысты дыбыстар фонациялы ауаны кемейде керлп тран дауыс шымылдыынаАна тл. 1.шне тама салынан Дауысты дыбыстар-а,,о,,е,ы,,,,и,э,(у) жуан дауысты дыбыстар-а,о,ы,,э,у Жшке дауысты дыбыстар-,,,,е,и ашы дауысты дыбыстар-а,,е,о,,э ыса дауысты дыбыстар-ы,и,,у,, ерндк-о,,у,, Езулк-а,,е,э,ы,, и Дауыссыз дыбыстарЯ-б,и,г,,д,ж,з, К?н:04.04.2017ж Сынып: 1 «Б» ?атыс?андар саны: 17 ?атыспа?андар саны: П?н: Мектеп: М??алмн? есм: Сауат ашу 105 Байменова Г?лзира Саба?ты? та?ырыбы Мектеп асханасы. библиотека материалов. А-о,ы- дауысты дыбыстары мен рптерн айтылуы мен жазылуы. 30-жаттыуды кшрп жазу, жуан дауысты дыбыстарды астын сызу. 20. Блмдлг: « Сиыр» лен мазмнын таныстыру. дауыссыз дыбыстарды астын сызыдар андай жануар? Прн, атасын айт андай пайдасы бар? айтед тлн алай атаймыз. Та?ырыбы:Сиыр. Жшке дауысты дыбыстар атарын крсетз.Дауысты дыбыстарды дрыс жктелун крсетз. Атбе облысы, Шалар аласы 1 орта мектебн бастауыш сынып малм Тааева Торын ДуйсенбайызыПн: Ана тл Сабаты таырыбы: Жуан дауысты дыбыстар жне оларды рптер «А бзау» Материал по начальным классам Таырыбы: АЗА ТЛ СИЫР Дауысты дыбыстар.Жуан,жшке дауыстылар. Жуан дауысты дыбыстар.

Трт тлк туралы малмат беру арылы й жануарларыны адам мрне пайдасын ындыру. Дыбыстар. Масаты: Дауысты дыбыстар, оларды ерекшелктер туралы блед.жуан дауысты сздерд астын бр,жшке. Жуан дауысты дыбыстар. Жуан жне жшке дауыстылар Сабаты масаты Оушыларды фонетика Касимова Арайлым Акылтаевна. Сйлемде одаайа атысты ойылатын тыныс белглер атарын анытаыз 17.5kb.. Осы саб Бл дыбыстар жуан дауысты дыбастар. аза тлнде 12 дауысты дыбыс бар.Тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалан дауысты дыбыстарды жуан дауыстылар деймз. Тлдер тек ана ене стмен оректенед. Пн: Ана тл (ашы саба).Жуан дауыстылар. (Жуан жне жшке дыбыстар) Жуан дауысты дыбыстарды атадар. Сабаты таырыбы: Дауысты дыбыстар. Сиыр Сабаты масаты: Жуан дыбыстар туралы блмдерн жетлдру. 14С. Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. Сабаты таырыбы: Жуан дауыстылар.Сиыр.Абзау.Блмдлг: Жуан дауысты дыбыстар туралы тснк беру.Трт тлк туралы малмат беру арылы й жануарларыны адам мрне пайдасын ындыру. Сиырды ерекше асиеттер мен пайдасын айту. Жуан дауысты дыбыстар. Дауыссыз дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстар.wowdocs.ru//Апта Кн 28.01.2016ж. А бзау Масаты: Жуан дауысты дыбыстар жайлы блмдерн жетлдру.Сздерден жуан дауысты дыбыстарды тауып, астын сызады. Сиыр туралы анытама берп ,оларды нмн денсаулыа пайдасы жннде тснк беру. укм, укм сиырым, Мйзн сйрн. йге: Сиыр лен жаттау. лг: Алакл а дауысты дыбыс,жуан Дауысты дыбыстарды тлд атысына арай блну ЖУАН ЖШКЕ (тл кейн шегнп, ст дестену арылы жасалады). Жуан жне жшке дыбыстар. Сабаты масаты: 1. Оулыпен жмыс: « Сиыр» лен мнерлеп оу. Жуан ж?не ж?шке дауысты дыбыстар. Жуан дауысты дыбыстар. Дауысты дыбыстар (Вокализм) орыс. дауысты дыбыстарды астын ек сызыдар. Тлд атысына арай блнун аарту Атбе аласындаы 34 орта мектепт аза тл мен дебиет пндерн малм Туребаева Глмира спанызыСабаты масаты: Дауысты дыбыстарды жп-жбымен брнеше топа блнун крсету Жуан дауысты дыбыстар. йге тапсырма беру: 1. Баалау. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынанЖуан дауыстылар орыс. Жуан дауыстылар 7 саба Сиыр. 11 саба. 2 саба Дауыссыз дыбыс рптер (20-21 жаттыулар) Тйе. Дыбыстар немен табаланады? Дыбыстарды рптерд Дауысты дыбыс рптерн ата? Дыбыс нешеге блнед?Х. A) жуан-жшке ашы-ыса ерндк-езулк. аза тлнде дауысты дыбыстар саны-12. Жуан дауысты дыбыстары бар брнеше сзге мысал келтред. Жалпы масаты Тл дыбыстары дауысты дыбыстар жне дауыссыз дыбыстар деп екге блнед.аза тлнде сздер не тек жуан дауысты дыбыстардан, не жшке дауысты дыбыстардан ралады. Атбе облысы, Атбе аласы, «Сымбат» жеке мектеб Бастауыш сынып малм Макуова Нуршат Аманкосовна Сабаты таырыбы: Жаттыу жмысы: 30-31 Сиыр Сабаты масаты: Жуан дыбыстар туралы б Сиыр. Жуан дауысты дыбыстар туралы тснк беру. Сиыр, жылы, ой, ешк, тйе 2. Сзде жуан дауысты дыбыс болса сз жуан айтылады. гласные звуки — дыбыстау мшелерн брыай толы атысуынан, фонациялы ауанын кедергсз, еркн жне баяу шыуынан жасалатын дыбыстар. Масаты: Жуан дауысты дыбыстар жайлы блмдерн жетлдру. Оушылара мтнд оыту арылы блмдерн.- Сиыр малы момаан, азатар шн кбнесе тамаа жараан, ет, ст, айран, айма, май, рт, рмшк т.б. Дауысты дыбыстар, жуан, жшке дауыстылар туралы тснк.

Свежие записи:
2018