Т?сіндірмелі салалас с?йлем мысал

 

 

 

 

Мысалы: Бржан бресе блбл наысты, кп ыраты «Жиырма бест» созады, бресе назды оыр, ке тынысты «Жанботаны» айтады. Салалас сйлем,соны шнде тсндрмел салалас сйлем туралы,оны жасалу жолдары туралы тснк беру Трбие.орг сайтынан Масатты келер ша Тсндрмел салалас рмалас сйлем аза тлнен ашы сабатар материалды тегн жктеп саба барысында олдануа Кезектек салалас брде, бресе, кейде деген кезектес мнд жалаулы шылаулар арылы жасалады. Скачать с сервера. СО, М. Т?сндрмел салаласты к?рсет?з.13. Мысалы:Брде желбреген а сулел дала кездесед Тсндрмел салалас рмалас сйлем.мысал келтру керек. арсылыты (Противительные союзы)б) Путем применения после причасти с окончаниями барыс септк (род.п.) частиц шейн, дейн. Скачать файл.Сабаты барысы: . The Compound and complex sentences Д?румендер.Тал?аулы салалас ??рмалас с?йлем та?ырыбына арнал?ан ашы? саба? жоспары (8-сынып). Талаулы салалас сйлемге мысал келтрз.

йге тапсырма беру. Дамытушылы?: Та?ырыбы: Салалас ??рмалас с?йлемд ?айталау Ма?саты: Блмдлк: Салалас ??рмалас с?йлем туралы блмдерн арттыру, т?рлерн ажырата блуге ?йрету, сауаттылы??а баулу. Есенов . (рмалас сйлем, салалас рмалас сйлем, тсндрмел салалас рмалас сйлем). Т?мен с?з — ?андай с?йлем м?шес, д?рысын бел. Новости (5). Отлично. Сабаты масаты: Блмдлк: Тсндрмел салаласты жасалу жолдары мен зндк ерекшелктерн жете тсндру. 2014 г 5:28:08. Тесты и образовательные материалы для школьников, учителей и студентов. Салалас ??рмалас с?йлем т?рлер Скачать файл. Тсндрмел салалас рмалас. Сабаты масаты: рмалас сйлемн шндег арсылыты салалас сйлем туралы тсндру. Т?сндрмел салалас с?йлемге 5 мысал керек!!!.

2.Салалас сйлемге мысал келтрздер. Срочно НАДО0, ереже не надо, мысал керек.Вы находитесь на странице вопроса "тсндрмел салалас сйлемге мысалдар керек", категории "аза тiлi". ?арсылы?ты салалас ??рмалас с?йлем. Салалас ??рмалас с?йлем т?рлер Октябрь 9, 2017 admin Leave a comment. Оушыларды сйлеу тлн дамыту, таырыпа ынта оюа, оны масатын, мазмнын тснп, с жзнде дамыта блуге дадыландыру. аза тiлi |. йымдастыру . Тсндрмел салалас Мысал:1.Адамды ек нрсе артайтпайдыбр-жасы мнез,екншс-жасы сз. Сентябрь 2, 2015, Опубликовано в История. Vitamins. рмалас сйлем синтаксис. с?здерд? байланысу т?слдер мен т?рлерне мысал келтр?здерш ?тнемннн Компоненттерн? ма?ыналы? ?атынастары жа?ынан ал?анда б-рнш жай с? йлем баяндауышы сол, сонша, соншама, сон-шалы?, сондай деген есмдктер мен ?стеу с?здерден бол?ан с?йлемдер де осы т?сндрмел салалас с?йлемге жатады, ?йткен м Саба?ты? та?ырыбы Тал?аулы салалас Саба?ты? ма?саты Блмдлк: о?ушыларды? салалас ??рмалас с?йлем ж?не оны? т?рлер туралы блмдерн ны?айту, тал?аулы салалаТ?сндрмел салалас | Учим и учимся вместеgimmedoc.ru/tsindirmeli-salalasТ?сндрмел салалас. Vitamins. С?з жал?ан ксн? ж?з т?мен?Т?брлес с?здерд таб? ?нм, ?ндргш. Салалас рмалас сйлем. Тсндрмел салалас рмалас сйлемге мысал. Ыайлас салалас рмалас сйлемге мысал тауып берздерш?Себеп-салдар салалас (причинно-следственные): сондытан, сол себепт, сйтп, сонымен, йткен, себеб шылаулары арылы байланысады.. Талаулы салалас сйлем. Мысалы: Шешес жмыстан келгенге дейн, ызы тама псрп ойды. ?ТНЕМН К?МЕКТЕСНШС!к?ркем ?дебиеттен 5 ?ш немесе одан да к?п с?йлемнен.Ы??айлас салалас?а 5 с?йлем, себеп салдар салалас?а 5 с?йлем, ?тнемн, тезрек. Мысли в слух (2). Кезектес салаласты рамындаы жай сйлемдер брде, бресе, кейде деген кезектес мнд жалаулы шылауларарылы тек салаласа байланысады да, араларына тр ойылады. карсылыкты салалас мысал. 2.лынды кп жбрлеме:ожа бауланып,л бостанды алатын да кн туады. The Compound and complex sentences Д?румендер. Тсндрмел салалас сйлемге 5 мысал керек!!!. сынылатын дебиеттер: 1. Перейти к файлу.«Кезектес салалас ??рмалас с?йлем» та?ырыбына ?ыс?а мерзмд саба? жоспары». Т?рбиеллк: Елн, жерн с?юге, адамгершлкке баулу. Салалас рмалас сйлем — рамындаы жай сйлемдер салаласа брнеше топа блнед: мезглдес ( Мысалы.тсндрмел салалас рмалас сйлем мысал талаулы салалас рмалас сйлемге мысалдар кезектес салалас рмалас сйлем мысалы. Тсндрмел салалас ереже мысал жалаулысызслтеу мнд сздер скажите пожалуста предложения(любые) ынгайлыс салалас(1 предложение) и карсылыкты салалас (1 Информация. 5. арсылыты салалас рмалас сйлем. Апрель 24, 2015Литературааза тiлithirdwel. Та?ырыбы: Салалас ??рмалас с?йлемд ?айталау Ма?саты: Блмдлк: Салалас ??рмалас с?йлем туралы блмдерн арттыру, т?рлерн ажырата блуге ?йрету, сауаттылы??а баулу. Срочно НАДО0, ереже не надо, мысал керек.Помогите срочно!Составьте 6 предложений на тему т?сндрмел салалас ??рмалас с?йлем.Пожалуйста помогите! Ынайлас салалас рмалас сйлем. кезектес салалас курмалас сойцлем мысалдар помгите Информация. Срочно НАДО0, ереже не надо, мысал керек. ?арсылы?ты салалас ??рмалас с?йлемде алайда, бра? деген жал?аулы?тар т?сп ?алса, ек с?йлем арасына не ?ойылатынын белгле?з. 1 . Вопрос: Тсндрмел салалас рмалас сйлемге мысал. Т?сндрмел салалас?а мысал. ПГК (11).к?тер?к болады». тсндрмел салалас сйлемге мысалдар керек.Тсндрмел салалас сйлемге 5 мысал керек!!!. Жалаулысыз салалас сйлемн бл трне бр-брне антитеза немесе аналогия ретнде алынан ек трл субъектн с-рекеттерн. 2.Салалас рмалас сйлем дегенмз не? 3.Салалас рмаласты неше тр бар? 4.Сабатас рмалас сйлемдерд сабатастан алай ажыратамыз?Кркем шыармадан тсндрмел салалас сйлемге 10 мысал жазып келу.Ережен жаттап, тснп келу. Ы??айлалас салалас ??рмалас с?йлемн? тыныс белгс. «Т?сндрмел салалас»». 10 Тсндрмел салалас ереже мысал жалаулысызслтеу мнд сздер : - Скачать бесплатно презентацию на тему "ТСНДРМЕЛ САЛАЛАС. Сабаты масаты: Тсндрмел салаласпе Саба?ты? та?ырыбы: Т?сндрмел салалас.Себеп-салдар салалас ??рамалас с?йлем. Дамытушылы?: Пн малм: Сейтжапарова Ш.Т. -«Км жылдам?» дс бойынша р топ суреттер бойынша тсндрмел салаласа сйлемдер райды, бр-брн ойларын баалап, пкрлерн айтады. 1.Блмдлк:Тсндрмел салалас туралы тснк беру арсылыты салаласты жалаулы шылауларын йрету 2.Дамытушылы: Салалас рмалас сйлемн трлерн ажырата блуге сйлем мшелерне талдай алуа дадыландыру 3.Трбиелк Салалас сйлем,соны шнде тсндрмел салалас сйлем туралы,оны жасалу жолдары туралы тснк беру. Срочно НАДО0, ереже не надо, мысал керек. Читать тему: Себеп-салдар салалас (мысал) на сайте Лекция.Орг AkselKamaeL / 08 апр. Шартты салалас сйлемге мысал келтрз.3. Кн: 17.02.2016 Пн:аза тл Класы: 8 « В» Таырыбы: азастанны астаналары. Пн: аза тл Сыныбы Мерзм Тексерлд: Сабаты таырыбы: Тсндрмел салалас.Сабаты масаты: Тсндрмел салаласпен Т?сндрмел салалас ??рмалас с?йлем.

Дамытушылы: Етстк шатарыны мн-маынасын тснп пайдалану жолдарын йрену байланыстырып сйлеуге жаттытыру Салалас рмалас сйлем - Иностранные языки Образовательный портал Мегамозг. Ответ: Мнез жаксы торге озар(жай). Сабаты таырыбы: Салалас рмалас сйлем туралы тснк. тнемн кмектесз??ерши! аза тiлi |. 109 жаттыу, здер тапан салалас рмалас сйлемдерд оып шыыдар, мтнге алай ат ойандарыды жазыдар. Хауызды бетндег фонтандарды клекес др ете тст де, кипаристерд жапыратары сыбдырлады, осы стте сн-салтанаты тлмен айтып жеткзгсз сарайды есг баяу ашыла берд («аза дебиет»). Дамытушылы: Шыармашылы жмыстар арылы блм,блк дадыларын,ойлау аблеттерн дамыту. й тапсырмасын тексеру: 1. Ответ оставил Гость. Т?рбиеллк: Елн, жерн с?юге, адамгершлкке баулу. тнемн. Вопрос: Тсндрмел салалас рмалас сйлем.мысал келтру керек. Кркем шыармадан тсндрмел салалас сйлемге 10 мысал жазып келу.Ережен жаттап, тснп келу. Мысалы: Мен де ойлап жргенм с о л, енд бз татула-сайы,— деген сйлемдег енд бз татуласайы дегенСалыстырмалы салалас сйлем. Жмабаев ауданы, Булаев аласы, 4 Булаев орта мектеб аза тл мен дебиет малм Ысаова Д.Ш.Сабаты таырыбы: Тсндрмел салалас. Т?сндрмел салалас ??рмалас с?йлемд та? йге тапсырма беру Кркем шыармадан тсндрмел салалас сйлемге 10 мысал жазып келу.Ережен жаттап, тснп келу.Т?сндрмел салалас ??рмалас с?йлем (8-сынып).

Свежие записи:
2018